lördag 11 februari 2012

Liten parlör för älskande

Första gången jag stötte på den här fantastiska historien var på twitter. Det som tweetas där är bara små teasers till själva boken, men det är omöjligt att inte bli intresserad. Det här är David Levithans första vuxenbok, men jag tycker att den passar precis lika bra för ungdomar. Oavsett hur mycket man själv har upplevt är det omöjligt att inte känna igen sig i huvudpersonens tankebanor.

Boken är uppbyggd likt ett lexikon eller en ordlista där ord från a till z nämns. Till varje ord beskrivs en ögonblicksbild ur förhållande mellan två personer. Från första pirriga mötet, till det sorgliga och krävade vardagslivet. Vilka huvudpersonerna är lämnas till läsaren. De nämns aldrig vid namn eller som han eller hon. Men genom små detaljer, oftast hittade mellan raderna, går det att förstå att den som berättar är en man. Vem kärleken delas med är svårare. Både man och kvinna passar in, även om jag hela tiden såg en kvinna framför mig. 

Det är omöjligt att inte älska den här boken. Redan när jag såg framsidan och hur fint den är uppbyggd förstod jag att den skulle lämna spår. Språket är flytande och vackert och det känns nästan som att man läser korta små prosadikter om varje ord. Det allra bästa är att de engelska orden är kvar och att det bara står den svenska översättningen bredvid. Boken kommer ut 14 febrari, på alla hjärtans dag (Så passande!).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar