fredag 31 januari 2014

Månadens novellElin har läst: Spår i Snön av Jonas Karlsson
Passande för årstiden börjar Jonas Karlssons novell med några spår i snön. Berättaren kan se att spåren tillhör en far och hans son. När vi följer spåren får vi också följa familjens berättelse, hur det svartklädda paret Markus och Barbro flyttade till den lilla byn i Norrland. Trots bybornas misstänksamhet kommer Markus snabbt in i gemenskapen medan Barbro väljer att isolera sig från omvärlden. Historien är skickligt berättad med ett intressant språk som passar novellformatet. Det är spännande, tragiskt och nästan skrämmande verkligt.
Hanna har läst: The Prophet av Kahlil Gibran
The Prophet (Profeten) av Kahlil Gibran är egentligen ingen novell, men det är en kort poetisk berättelse som är det mest novelliknande jag läst i januari. I 26 essäer betraktas livet från olika perspektiv. De olika betraktelserna beskriver synen på allt från kärlek och frihet till tid och smärta. Det är väldigt vackert, men framför allt lärorikt. Även om boken gavs ut på 20-talet och många värderingar är ganska gammalmodiga så tycker jag att man lär sig otroligt mycket, får insikt och en helt ny syn på de ämnen som tas upp. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar